YSIT TÖIHIN 2023

Ysit töihin yhdessä 4H:n kanssa

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Nuori voi myös työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta.

4H auttaa kevään aikana nuoria saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Nuorten työantajina voivat toimia kunnat, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet.

Toiminnassa rakennetaan ja ylläpidetään vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä. Ysit töihin -toiminnassa pyritään parantamaan työnantajien motivaatiota työllistää 9. luokan päättäviä nuoria. Olemalla mukana toiminnassa työnantajien on mahdollista toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla paikkakunnan nuorille todennäköisesti se ensimmäinen kesätyöpaikka.

Härkätien 4H-yhdistyksen toiminta-alueella on satoja yhdeksäsluokkalaista vailla ensimmäistä työpaikkaansa ensi kesänä. 

Toiminnassa mukana on nyt valtakunnallisesti 65 4H-yhdistystä 92 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia mukana on yli 16 000.

Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, Kesätyöseteli, TES:n mukainen palkkaus. Nuoren voi tilata töihin myös 4H-yhdistyksen kautta tai 4H-yrittäjien kautta.

Toimintamallin toteutuksessa tarjotaan ammattikorkeakouluopiskelijoille räätälöityjä työharjoittelupaikkoja nuorten kouluttamisessa, yritysyhteistyössä sekä nuorten työllistämisen koordinoinnissa.

4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

 Ysit töihin -toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.Yrittäjä.

Sinä ja yrityksesi voitte olla mahdollistamassa yhä useampien nuorten kesätöitä.
Ilmoita työpaikasta 4H-yhdistykselle ja me etsimme työllesi tekijän.
Yhteydenotot Tuovi Löytynoja puh. 050 588 7693; harkatie(at)4h.fi tai nettilomakkeella.Kesätyön merkitys nuoren elämässä on suuri. Se voi jopa ratkaista tulevan uravalinnan, muuttaa nuoren koko elämän suunnan. On vastuullinen teko auttaa nuorta työelämän alkumetreillä.

Vuosittain tuhannet nuoret työllistyvät 4H:n kautta palkkatyössä tai 4H-yrittäjinä. Voimme tehdä vielä paljon enemmänkin, siihen tarvitsemme suomalaisten yrittäjien apua. Myös sinun apuasi. Tavoittelemme unelmaamme nuori kerrallaan, työpaikka kerrallaan.Töitä hakevat nuoret voivat ilmoittautua 4H-yhdistyksen työreserviin täyttämällä
Haen töitä  - lomakkeen 2023 


Ajokortti työelämään –koulutukset yläkoulujen 9. luokille 

4H-yhdistys tarjoaa palvelua Auran, Koskien Tl, Elisenvaaran,Tarvasjoen ja Riihikosken  yläkouluille opinto-ohjaajien kautta. Yhteistyökumppaneina toimivat paikalliset  Osuuspankit, yläkoulut ja yrittäjät.

Oma 4H-yritys voi olla yksi mahdollisuus työllistyä.