Digitaalisten palvelujen ja työmuotojen kehittäminen 2021-2022

Hankkeen tavoitteena on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta, vaikuttamista ja yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. 

Härkätien 4H-yhdistys on joutunut pakostakin tekemään digiloikan viimeisen vuoden aikana. Loikan, joka on pitkä ja vaatii paljon uuden oppimista ja omaksumista. Uusien toimintatapojen omaksuminen, sujuva käyttö ja lasten ja nuorten saaminen mukaan kehittämistyöhön vaatii paljon työtä.