Haitat Haltuun -hanke 2021-2022

Hankkeen tarve ja tausta

Lapsilla ja nuorilla on huoli ilmaston muutoksesta ja tämän hetken ympäristön tilasta. Korona- aika on lisännyt epävarmuutta ja samalla myös vaatinut toimintatapojen muutosta, kun elämä on siirtynyt nettiin. Hankkeen tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja perheille käytännön keinoja torjua ilmastonmuutosta. Tavoitteemme on vähentää ilmastoahdistusta ilman syyllistävää näkökulmaa. Ympäristöasiat ovat 4H-yhdistyksissä tärkeitä ja teemme koko ajan pohjatyötä aiheeseen liittyen, mutta tarkempi syventyminen asiaan ei ilman hanketta ole mahdollista.

Hankkeen tavoitteet 

 • Tehdään ympäristötekoja ja lisätään tietoisuutta, että omilla teoilla on merkitystä ilmaston muutosta hidastamaan ja siten myös ilmastoahdistusta lieventämään
 • Tarkastellaan omia kulutustottumuksia ja opetellaan ympäristön kuormitusta vähentäviä kulutusvalintoja
 • Perehdytään luonnossa virkistäytymiseen ja moninaiseen hyötykäyttöön ja vaikutetaan ympäristöasenteisiin eri ikäryhmissä 
 • Valmennetaan nuoret järjestämään edellisten tavoitteiden mukaista lähi- ja etätoimintaa alakouluikäiselle kohderyhmälle 
 • Opetellaan käyttämään mahdollisimman hyvin ko. toimintaan soveltuvia digitaalisia toimintatapoja. Luodaan valmiudet hankkeessa mukana oleville nuorille ohjaajille etätoiminnan järjestämiseen

 

Hankkeen tavoitteet numeroina

 • 1-2 viikonloppuleiriä/vuosi 13-28 -vuotiaille nuorille
 • 1 kesäleiri / vuosi alakouluikäisille
 • 30 tapahtumaa järjestetään hankkeen aikana
 • 800 henkilöä osallistuu aktivointitilaisuuksiin. Naisten osuus osanottajista on 70 % ja lasten- ja nuorten osuus 80 %
 • 550 lasta, nuorta ja aikuista osallistuu tapahtumiin. Naisten osuus osanottajista on 70 % ja lasten- ja nuorten osuus 80 %.
 • 100 hankekuvaa/videota julkaistaan verkon kuvaviestinpalvelussa hankkeen aikana, joista valtaosa olisi nuorten tuottamia.

Hankkeen rahoitus

Hanke on saanut Maaseudun kehittämismäärärahoista Leader -rahoituksen.
 

Aikataulu ja toteutusalue
 

Hanke on alkanut 1.3.2021 ja se päättyy 31.12.2022.
Hankkeen hakijana on Loimaan 4H-yhdistys ja hanke toimii siis Loimaalla ja Härkätien 4H-yhdistys toteuttaa hanketta Aurassa, Koskella Tl, Liedon Tarvasjoella, Pöytyällä ja Marttilassa.