Hankkeet


Digitaaliset palvelut ja työmuodot 2023-2023

4H-yhdistys on saanut Alehallintovirastolta 31.5.2023 myönteisen päätöksen Digitaaliset palvelut ja työmuodot 2023-2024 -hankkeeseen, jonka tavoitteena on 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
1) Digitaalisen työnvälityspalvelun kehittäminen, nuorten koulutukset ja palvelun käyttöönoton tehostaminen ja nuorten työpanoksen markkinointi yhteistyötä yrityksien ja yhteisöjen kanssa
lisäämällä. Asiakkaiksi tavoitellaan yrityksiä ja yhteisöjä. 

2)Työllistyminen 4H-yrittäjäksi esim. kesätyöllistymisvaihtoehtona on toinen kehittämiskohde, jossa etäkoulutuksia kehittämällä voidaan nuoret tavoittaa paremmin ja nopeammin, kun nuoren mielenkiinto tähän herää. Oma 4H-yritys lisää nuorten hyvinvointia kaikilla mittareilla mitattuna merkittävästi. 4H-yrittäjien ja yritysohjaajien verkkokoulutusten opastus, markkinointi ja tukitoimet vaativat kehittämistyötä.

3) Uusien digitaalisten toimintatapojen ja välineiden käytön edistäminen mm. pelillistäminen.
Kehitystyötä  nyt myös kerhojen ohjaajien työvälineeksi, jotta ohjaajilla olisi paremmat valmiudet vaativassa ohjaustyössään erilaisissa kerhoympäristöissä digikasvatusta ja sitä kautta turvallista kerhotyötä edistääkseen.