Työpalvelu

Heikinsuon kerhon ohjaajia kevät 2017
Puutyöpajassa joulukuussa 2014 valmistetiin puuleluja ja leikkuulautoja.

Työpalvelun tarkoituksena on tarjota 13-28-vuotilaille nuorille tärkeää työkokemusta ja työllistää heitä lyhyisiinkin tehtäviin työntilaajalle (yrityksille, yhdistyksille, yksityishenkilöille) helpolla, vaivattomalla ja turvallisella tavalla. 4H toimii työnantajana, maksaa nuoren palkan ja huolehtii myös muista työnantajan velvoitteista.Työntilaajan ainoa tehtävä on maksaa 4H:n lähettämä lasku nuoren työllistämisestä, jolloin työntilaaja säästyy turhalta paperin pyörittämiseltä.

 

4H-yhdistyksen kautta löytyy seuraavanlaisia töitä
 

-kerhojen ohjaustehtävät - uusia kerhoja voidaan perustaa jos innokkaita ohjaajia ilmoittautuu
 - joihinkin kerhoryhmiin otetaan mukaan avustajia

-erilaiset kotitalouksien työtehtävät tilausten mukaan mm. pihanhoito- ja siivoustyöt



Töitä voit kysellä suoraan 4H-yhdistyksestä.Työtehtäviin annetaan perehdytys ja koulutusta järjestetään kun halukkaita löytyy riittävästi koulutuksen käynnistämiseksi.
Voit myös täyttää haen töitä -lomakkeen ja ilmoittautua siten 4H-yhdistyksen työntekijäreserviin.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

Työelämävalmennusta keväällä 2017 Kosken se yläasteen 9. luokkalaisille
Nuoria matkalla Rauman sellutehtaalle marraskuussa 2014
4H-yrittäjät ja nuorten tiimi Auran markkinoilla keväällä 2017

 

 

 

Ajokortti työelämään –koulutukset yläkoulujen 8. ja 9. luokille tilausten mukaan

4H-yhdistys tarjoaa palvelua Auran, Koskien Tl, Elisenvaaran ja Tarvasjoen  yläkouluille opinto-ohjaajien kautta. Yhteistyökumppaneina toimivat paikalliset yläkoulut ja yrittäjät.

 

Metsäkuljetukset syksyllä 2018

Suomen Metsäkeskus on myöntänyt rahoitusta metsäkuljetuksiin vuodelle 2018 .
Päätöksen mukaan yhdistys voi tarjota 2-3 bussikuljetusta.


 

4H-TYÖELÄMÄKURSSIT

- Osaava kerhonohjaaja - syksyllä 2018
- Ajokortti työelämään - syksyllä 2018
- Kotityötkurssi  -keväällä 2018 
- Pihatyötkurssi 
- Metsätyötkurssi 
- Leiriohjaaja-keväällä 2018



Oma 4H-yritys voi olla yksi mahdollisuus työllistyä.